Facebook Linkedin Youtube

Katuse soojustamine

Kuidas valida kvaliteetsed materjalid ja katus tõhusalt soojustada?

Uued energiatõhususstandardid õhutavad valima sellel eesmärgil loodud või täiustatud kvaliteetseid ehitusmaterjale. Peamine nõue maja isoleerimisel on lekkekindlus vundamendist kuni katuseni. Et katusekonstruktsioonile langeb suurem koormus, kaasnevad katuse soojustamisega täiendavad nõuded. Kaldkatus tähendab alati rohkem ristumiskohti, nurki ja selle tulemusena ka külmasildu. Sellepärast tekib küsimus, kuidas valida sobivad materjalid ja katusekonstruktsioon, et katus saaks võimalikult tõhusalt isoleeritud?

Kaldkatuse konstruktsioon

Me kõik teame, et soojus kerkib ülespoole, sellepärast kaob katuse kaudu isegi kuni 30% hoone kütmiseks kasutatavast soojusest. Niisiis tuleb katuse soojustamisel arvesse võtta konstruktsiooni keerukust ning valida sobiv soojusisolatsioonilahendus ja -materjalid.

Kaldkatuse konstruktsioon on eriline selle poolest, et sellel on rohkem ristumispunkte kui lamekatusel. Iga ristumiskoht, nurk ja ühendus tähendab energiakadu suurendava külmasilla ohtu. Projektist ja paigaldustööde kvaliteedist olenevalt moodustab külmasildade kaudu tekkiv soojuskadu 10–30% kogu soojuskaost.

Pööningu rajamisel pannakse soojusisolatsioon tavaliselt sarikate vahele. Selle paksus sõltub sellest, millist tulemust soovitakse. Knauf Insulationi soovituslikud katuse soojusülekande U koefitsent:

Energiatõhususe klassSoojusülekande koefitsient U (eluhooned)
C renoveerimineUN = 0,15 x k
B renoveerimine/uus ehitisUN = 0,14 x k
A madalenergiahoonedUN = 0,12 x k
A+ madal- ja liginullenergiahoonedUN = 0,10 x k

k = temperatuuri hälve

Knauf Insulation soovitab katusesüsteeme:

Mineraalvill sarikate vahel ja allVilla kogupaksus (mm)Soojusjuhtivuse koefitsient λD [W/(mK)]Katuse soojusülekande koefitsient U [W/(m2 K)]Soojustakistus R [m2 K/W]Katusesüsteemid
Unifit 032
Naturboard A++
Expert 036
400
400
425
0,032
0,033
0,036
0,097
0,099
0,098
12,50
12,10
11,80
A+
Naturboard A++
Unifit 035
Naturboard 035
Expert 036
350
400
400
400
0,033
0,035
0,035
0,036
0,112
0,104
0,104
0,106
10,60
11,40
11,40
11,10
A
Unifit 035
Naturboard 035
Expert 036
300
300
300
0,035
0,035
0,036
0,138
0,138
0,140
8,55
8,55
8,30
B
Unifit 032
TP115
Naturboard 037
Unifit 037
250
300
300
300
0,032
0,037
0,150
0,144
7,80
8,10
C
* mineraalvill liittalade vahel

λD – mineraalvilla deklareeritava soojusjuhtivuse koefitsient.

U [W/(m2 K)] – kogu piirdetarindi soojusülekande arvutatud koefitsient, lähtudes puitkonstruktsioonist, mineraalvillast, aurutõkkest ja kipskartongi kihist.

R [m2 K/W] – standardi LST EM 13162:2009 nõuete kohaselt arvutatud mineraalvilla soojustakistus.

Märkus: arvutused on soovituslikku laadi, täpse tulemuse saab hoone üldise energiatõhususe hindamise ja arvutamise järel.

Kuidas valida soojustuseks sobiv vill?

Mineraalvilla kasutamine hoonete soojustamiseks vähendab hoonete energiakulu ning ökoloogiliste ja jätkusuutliku arengu standarditele vastavate isolatsioonimaterjalide valimine on keskkonnale topelt kasulik, sest nende materjalide tootmiseks kulub vähem energiat ning ei kasutata kahjulikke aineid.

Praegu on turul piisavalt tootjaid ja palju erinevat informatsiooni erineva mineraalvilla kohta, niisiis tasub süveneda peamistesse parameetritesse, mille järgi peaks isolatsiooni valima.

Mineraalvilla rühma kuuluvad nii klaasmineraalvill kui ka kivivill. Peamine erinevus nende toodete vahel seisneb tooraines ja tootmistehnoloogias.

KNAUF insulation ECOSE

Kivivilla valmistatakse basaldist, sidudes kiu formaldehüüdvaiguga, mineraalklaasvilla aga sekundaarsest ümbertöötlusklaasist, sidudes kiu formaldehüüdvaiguga või kasutades keskkonna- ja inimsõbralikke orgaanilisi sideaineid. Naturaalseks mineraalvillaks kutsutavat toodet toodetakse unikaalse Knauf Insulation Ecose tehnoloogiaga.

Niisiis sideaine on ökoloogilisest seisukohast ülimalt tähtis. Soojusisolatsiooni, akustika, tuleohutuse ja töö aspektist on olulised järgmised näitajad.

 • Soojustakistuse või -juhtivuse koefitsient;
 • Põlemisklass;
 • Akustilised omadused;
 • Paigaldusmugavus.

Ecose® tehnoloogiaga mineraalvill KNAUF

Tehnoloogiaga ECOSE® Technology toodetav mineraalvill KNAUF Insulation on naturaalne ja kvaliteetne isoleerimisvahend, mis vastab tänapäevastele ehitusnõuetele ning standarditele.

Naturaalset mineraalvilla Knauf Insulation valmistatakse patenditud tehnoloogiaga Ecose® Technology, kus kiu sidumiseks ei kasutata formaldehüüde, fenooli, akrüüli, kunstlikke värvaineid, valgendeid ega muid kahjulikke lisandeid. Tehnoloogia Ecose® Technology on loodud 2009. a. Selle loojad on keskkonnakaitselise panuse eest pälvinud 11 eri riigi ja organisatsiooni auhinda ning 4 sertifikaati. See on maailma esimene omataoline toode, millele on omistatud Eurofins Goldi sertifikaat. Eurofins Gold on prestiižne Indoor Air Comfort Gold Standardi sertifikaat, mis omistatakse üksnes nendele toodetele, mis vastavad kahjulike ainete emissioonikoguse standardite kõige rangematele rahvusvahelistele nõuetele.

Tänu ökoloogiliste kiudude sidumisainete kasutamisele paraneb ruumides õhu kvaliteet, samuti paigalduse aegsed töötingimused.

Erilise pehmuse tõttu nakkub pikakiuline vill soojustatava pinnaga paremini, niisiis on sellega mugav seinu tasandada. Pealegi tolmab see lõhnatu vill vähem ja seda on ülikerge lõigata.

Kontsern õigustab oma loosungit „Aeg säästa energiat!“, sest Knauf Insulation pöörab erilist tähelepanu keskkonnasäästlikkusele. Mineraalvilla Knauf Insulation tootmiseks kasutatakse naturaalset ja/või teisest toorainet (vähemalt 80%). Vill sobib ümbertöötlemiseks, saastamata loodust.

KNAUF Insulation on saadaval rullide ja plaatidena:

ECOSE tehnoloogiaga mineraalklaasvill KNAUF Insulation Classic

NATUROLL on Ecose® tehnoloogiaga valmistatud üldkasutatav KNAUF Insulationi mineraalvillmatt, mida võib kasutada universaalse isolatsioonina katuslagede, kaldkatuste, sise- ja välisseinte ning kergtarindite soojustamiseks.

ECOSE tehnoloogiaga mineraalklaasvill KNAUF Insulation TP

MINERAALVILLPLAADID on Ecose® tehnoloogiaga valmistatud naturaalne mineraalvill KNAUF Insulationi plaatide kujul. Neid on kõige mugavam paigaldada standardse konstruktsiooni laiuse puhul.

ECOSE tehnoloogiaga mineraalklaasvill KNAUF Insulation Unifit

Plaatidena rulli pakendatud mineraalvill KNAUF Insulation UNIFIT on Ecose® tehnoloogiaga valmistatud, spetsiaalselt kaldkatuste ja seinakarkasside jaoks mõeldud professionaalne mineraalvillmatt, millel on mugavamaks lõikamiseks iga 10 cm tagant punktiirjooned. Seda villa kasutatakse siis, kui vahekaugused on konstruktsioonis väga erinevad. Sellisel juhul lõigatakse villa pikkusest välja vajalike mõõtmetega villatükk.

Kaldkatuse tõhus isoleerimine süsteemiga HOMESEAL

A-klassi energiatõhususe parameetrite saavutamiseks maja kaldkatuse soojustamisel on KNAUF Insulation spetsiaalselt välja töötanud süsteemi Homeseal.

Süsteem Homeseal kujutab endast sellist termoisolatsioonimaterjalide valikut, ühitamist ning niisugust töö käiku ja tehnoloogiat, mis tagab kõrged energiatõhususe näitajad.

Süsteemi KNAUF Insulation HOMESEAL logoSüsteemi Homeseal koosteosad:

 1. Difusioonmembraan LDS 0,04 – kahe integreeritud kleepservaga hingav membraan (Sd = 0,04 m, 150 g/m², 1,5 × 50 m = 75 m²);
 2. Rullpakendis mineraalvillal UNIFIT on erimärgistus, mis aitab täpselt välja lõigata vajalikes mõõtmetes materjali. Villa ei ole vaja siduda.
 3. Topelt armeeringuga aurutõkkemembraan LDS 40 ei lase õhku läbi ( Sd = 40 m, 190 g/m², 1.5 × 50 m = 75 m²); muutuva Sd väärtusega nn hingav LDS Flex-plus (Sd =0,2-20 m, 1,5 × 40m = 60 m²)
 4. LDS Soliplan on ühepoolse liimiga tihendusteip aurutõkkemembraanide mugavaks omavaheliseks ühendamiseks (6 cm × 40 m);
 5. LDS Solifit on ühepoolse liimi ja topeltarmeeringuga tihendusteip aurutõkkemembraani ühendamiseks maja muude elementidega (6 cm × 25 m);
 6. LDS KLEBERAUPE on kahepoolne tihendusteip membraanide omavaheliseks või maja muude elementidega ühendamiseks (2,5 cm × 10 m);
 7. Elastne lahustivaba hermeetik Solimur on ette nähtud membraanide omavaheliseks või maja muude elementidega ühendamiseks (310 ml).
Süsteem KNAUF Insulation, HOMESEAL

Kaldkatuse soojustamise eripärad. Töö käik

Olulist erinevust, kuidas kaldkatust soojustada, ei ole, olenemata sellest, kas soojustatakse katust ennast või katuslage. Katuslae jaoks vajalik minimaalne soojustuspaksus on väiksem kui kaldkatuse puhul. Katuslae soojustuskonstruktsiooni paigaldatakse isolatsioonimaterjal ühes tükis, kaldkatuse korral aga puitkonstruktsioonide vahele.

KNAUF Insulation, 1. etapp
1

Valmistame mineraalvilla kaldkatuse isoleerimiseks ette:

kui sarikavahed on ühepikkused ja süvend vastab villa laiusele, soovitame villa kasutada plaatide kujul. Näiteks kui sarikatevaheline kaugus on 555 mm, valime plaadivilla Naturboard 035, mille laius on 565 mm.

Kui sarikatevaheline laius on erinev, soovitame valida rullpakendis mineraalvilla (näiteks Unifit).

KNAUF Insulation, 2. etapp
2

Mõõdetakse sarikatevaheline kaugus, hinnatakse villasüvendit ja villarulli pikkusest lõigatakse vajalik villatükk.

Märkus: villa peab olema rohkem kui on sarikatevaheline kaugus:

kui villa soojusjuhtivuse koefitsient λ = 0,037 ÷ 0,034 [W / (m K], peab süvend olema 2–3% (1 cm),

kui villa soojusjuhtivuse koefitsient λ = 0,033 ÷ 0,032 [W / (m K], peab süvend olema 1% (0,5 cm).

KNAUF Insulation, 3. etapp
3

Mineraalvill asetatakse lõikamiseks kõvale aluspinnale ning seda lõigatakse selleks ettenähtud villanoa ja joonlaua abil.

Märkus: mineraalvillal Unifit on mugavamaks lõikamiseks spetsiaalne märgistus (punktiirjoon iga 10 cm tagant).

KNAUF Insulation, 4. etapp
4

Mineraalvill surutakse konstruktsiooni. Seda ei ole vaja üle suruda. Villa vahele ei tohi jääda tühje vahesid (vill peab liitekohtades tihedalt teineteise ja konstruktsioonielementide vastas olema).

Märkus: mineraalvill võib olla difusioon – ja aurutõkkekile vastas.

KNAUF Insulation, 5. etapp
5

Konstruktsiooni kinnitamine sarikatest allpool:

sarikate alla (sarikate suhtes risti) kinnitatav konstruktsioon – Knaufi metallprofiilid või puittalad.

KNAUF Insulation, 6. etapp
6

Mineraalvill surutakse sisse.

KNAUF Insulation, 7. etapp
7

Paigaldatakse aurutõkkekile:

Homeseal LDS FLEX-PLUS, Sd =0,2-20 m, 1,5 × 40m = 60 m², nn hingav aurutõkkekile.

Homeseal LDS 40, Sd = 40 m, 1,5 × 50 = 75 m2 rullis, õhutihe topelt armeeritud aurutõkkekile.

KNAUF Insulation, 8. etapp
8

Aurutõkkekiled kleebitakse omavahel kokku tihendusteibiga Homeseal LDS Soliplan (6 cm × 25 m) või need liidetakse omavahel või maja teiste elementidega ühepoolse liimi ja topeltarmeeringuga tihendusteibiga Homeseal LDS Solifit 1 (6 cm × 25 m).

KNAUF Insulation, 9. etapp
9

Ühenduskohtade jaoks seinaga soovitame kasutada elastset hermeetikut Homeseal LDS Solimur (310 ml tuubis).

KNAUF Insulation, 10. etapp
10

Juhtmete ja peenikeste torude läbiviigukohtades soovitame kasutada kõrge elastsusega isekleepuvat läbiviiku / kummitihendit Homeseal LDS Gasket (150 x 150 mm; kummitihendi läbimõõt 15–22 mm).

KNAUF Insulation, 11. etapp
11

Konstruktsiooni kinnitamine:

paigaldatakse Knaufi metallprofiilidest või puittaladest konstruktsioon (sarikate suunas) ja mineraalvill.

Märkus: selles kihis paigaldatakse mitmesugused seadmestike juhtmed, mis ei kahjusta aurutõkkekilet.

KNAUF Insulation, 12. etapp
12

Viimistluse kinnitamine.