Facebook Linkedin Youtube

Privaatsuspoliitika

KNAUF privaatsuspoliitika

KNAUF kannab isikuandmete kaitse eest igati hoolt. Sellepärast soovime teatada, kuidas me teie esitatud isikuandmete privaatsust kaitseme ja kuidas teil on võimalik oma esitatud andmete kohta informatsiooni saada. Lähtume väljakujunenud praktikast, juhindume õigusaktides sätestatud isikuandmete kaitse nõuetest, võttes arvesse isikuandmete kaitse üldmäärust, ja kohustume teie andmeid vastutustundlikult töötlema.

Turvalisus

Me kasutame teie isikuandmete kaitseks palju erinevaid tehnilisi ja organisatsioonilisi kaitsemeetmeid, et neid ei oleks võimalik kogemata või tahtlikult muuta, kaotada, hävitada ega vaadata.

Veebilehe kasutusega seotud isikuandmete kogumine

Veebilehe külastamisel kogutakse järgmist tehnilist üldinfot: andmed veebilehitseja tüübi ja kasutatava operatsioonisüsteemi kohta, teie internetiteenuse pakkuja domeeni nimetus ja muu sarnane informatsioon. Kogutakse üksnes sellist informatsiooni, mille alusel ei ole võimalik tuvastada teie isikut. Nõusoleku andmete kogumise ja säilitamise kohta võib igal ajal tagasi võtta ja see jõustub kohe. Kui teilt küsitakse meie veebilehel isiklikku teavet (näiteks ees- ja perekonnanimi, aadress või telefoninumber), saame seda kasutada üksnes erisätete kohaselt ja teie eelneval nõusolekul. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta ja see jõustub kohe. Võtke meiega ühendust telefonil +372 5853 0830 või e-posti aadressil [email protected]. Kasutame teie isikuandmeid õigusaktide nõuete kohaselt ja ainult veebilehe tehnilise administreerimise eesmärgil, näiteks selleks, et vastata tooteid puudutavatele päringutele ja viia läbi turundustegevusi.

GOOGLE’i küpsiste kasutamine

Sellel veebisaidil kasutatakse Google Inc.’i (edaspidi: Google’i) pakutavat veebianalüüsiteenust Google Analytics. Google Analytics kasutab küpsiseid, mis on teie arvutisse salvestatud tekstifailid, aitamaks veebisaidil analüüsida, kuidas kasutajad seda saiti kasutavad. Küpsise loodud teave selle kohta, kuidas te veebisaiti kasutate, edastatakse Google’ile ja Google salvestab seda enda serverites Ameerika Ühendriikides. Kui sellel veebisaidil on sisse lülitatud IP depersonaliseerimine, lühendatakse teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikide või muude Euroopa majandusruumi kokkuleppe riikide territooriumil. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress esmalt Ameerika Ühendriikides asuvasse Google’i serverisse ja lühendatakse seal. Sellel veebisaidil on sisse lülitatud IP depersonaliseerimise funktsioon. Google kasutab seda teavet veebisaidi operaatori nimel, et hinnata, kuidas te seda veebisaiti kasutate, et koostada veebisaidi operaatoritele selle töö kohta aruandeid ja osutada neile muid veebisaidi töö ja interneti kasutusega seotud teenuseid. IP-aadressi, mille teie lehitseja Google Analyticsile edastab, ei seostata muude Google’il olemas olevate andmetega. Teil on võimalik küpsiste kasutamisest keelduda, valides oma lehitsejas vastavad seaded, kuid pange tähele, et pärast seda võite kaotada võimaluse kasutada kõiki selle veebisaidi funktsioone. Samuti on teil võimalik keelata Google Analyticsil teid tulevikus jälgimast, kui laadite alla ja installite enda lehitsejale sobiva Google Analyticsi loobumislaiendi. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Õigus saada teavet

Teilt taotluse saamisel teavitame teid kehtivatest õigusaktidest lähtuvalt viivitamata kirjalikult, kas säilitame mingeid teie isikuandmeid ja milliseid andmeid me säilitame. Üldist teavet selle kohta, milliseid teie andmeid töödeldakse, leiate andmetöötluse kannetest. Kui säilitatavad andmed on väärad vaatamata meie pingutustele säilitada täpseid ja värskendatud andmeid, siis teie taotlusel parandame need. Me töötleme teie isikuandmeid seaduslikult. Kui tühistate oma nõusoleku, kustutame teie isikuandmed. Kui teie andmeid töödeldakse meie sõlmitud lepingu alusel, oleme kohustatud säilitama teie andmeid nii, nagu see on nõutav kehtivates õigusaktides. Teil on õigus saada meile esitatud isikuandmed süstematiseeritud, tavapäraselt kasutatavas ja arvutiga loetavas vormingus ning edastada need andmed teisele andmevaldajale ilma meiepoolsete takistusteta. Kui arvate, et võiksime enda andmekaitse üldreeglites kohaldatavat praktikat täiustada, võtke meiega ühendust telefonil +372 5853 0830 või e-posti aadressil [email protected]. Kui teil on küsimusi andmekaitse, privaatsuspoliitika või muu Knaufi andmekaitse üldreeglitega seotu kohta, võite meiega igal ajal ühendust võtta telefonil +372 5853 0830 või e-posti aadressil [email protected].

Lisateave

Andmevaldaja: Knauf Tallinn UÜ
Järvevana tee 7b, 10112 Tallinn
Tel: (+372) 651 8697 ja (+372) 651 8690
[email protected]